Spatial design

GrishaOntwerpen, Spatial

Het huidige proces van service design heeft vaak betrekking tot het optimaliseren van interacties tussen de verschillende stakeholders en gebruikers van de dienst. In de echte ervaring van gebruikers is er één element dat jammer genoeg vaak onderbelicht is en waarvan de invloed onderschat is: de ruimte waarin de dienstverlening plaatsvindt. Dit is dan ook het kenmerk van spatial design. In deze nieuwe design discipline gaat met onderzoeken wat de relatie is tussen een ruimte, locatie of plek en de interactie die er kan plaatsvinden. Het is een huwelijk tussen architectuur, interaction design én servicedesign.

Saar Van de Kerckhove, één van onze spatial researchers geeft haar inzicht in wat de meerwaarde is van de ruimtelijke analyse mee te nemen in een innovatie-traject:

Image

Saar Van Kerckhoven:

“ Met spatial design trachten we ruimtes en dienstverleningen op elkaar af te stemmen. Het is dan ook enorm belangrijk om te gaan onderzoeken wie zich in een ruimte bevindt en wat daar allemaal afspeelt. De ruimte moet een ideale basis zijn voor het plaatsvinden van de optimale dienstverlening en vice versa. Enkel zo kunnen we later een optimale ervaring ontwerpen voor de eindgebruiker!”

Denk maar eens aan een marktplein in een dorp. Dit is een plaats waar mensen samenkomen, elke woensdag een markt verschijnt, 2-maal per jaar een kermis, men moet kunnen parkeren en men wil in het groen kunnen vertoeven... Kortom, deze ruimte zal worden gebruikt door enorm diverse stakeholders en moet dus zodanig ontworpen zijn om aan elke nood te kunnen beantwoorden. In deze discipline is het dus belangrijk om eerst deze noden in kaart te brengen.

Als spatial designer vroegen we aan Carley Hamaway hoe je dit juist aanpakt:

Image

Carley Hamaway:

“Het is essentieel dat je eerst de noden van de gebruikers binnen de ruimte in kaart gaat brengen. Dit kan je doen door diepte-interviews maar ook een bredere focusgroep of panel-gesprek kan een sterke methode zijn. Vele van onze spatial design trajecten spelen zich af in publieke ruimtes, dus het is belangrijk om een zeer breed spectrum van mensen en hun respectievelijke context mee te nemen. Voor een marktplein bijvoorbeeld zul je contact moeten zoeken met burgers, toeristen, horeca-uitbaters, marktkramers, jongeren & senioren... Het is niet altijd eenvoudig om alle noden te vervatten in het uiteindelijke ontwerp maar dit is dan ook de uitdaging!”
In ons spatial diagram maken we een visuele voorstelling van het onderzoek dat we uitvoeren. Het is een overzicht van alle functies die aanwezig moeten zijn binnen de ruimte en hoe deze elementen zich verhouden ten opzichte van elkaar. Het biedt een leidraad voor ontwikkelaars om te garanderen dat de ruimte elke toekomstige nood kan beantwoorden zodat iedereen zich welkom én ondersteund voelt door de ruimte die ze betreden.
Image
Voorbeeld van een Spatial service diagram voor het her-ontwerp van een gemeentehuis.
Image
Heb jij een vraag betreffende een spatial design traject?