Storyboard

CarleyDesign, Ontwerpen, Service

Wat is een storyboard?

Een storyboard is een manier om jouw idee visueel voor te stellen. Zoals de naam doet vermoeden vertel je met deze tool het verhaal van hoe de gebruiker met jouw product of dienst interageert. Een storyboard valt in het designproces onder de fase van prototypen of het concreet uitwerken van jouw idee. Je kan een storyboard voor verschillende doeleinden gebruiken:

 1. Om te testen of de gebruiker jouw idee en doel dat je wil bereiken begrijpt. Nadat jij als ontwerper het storyboard hebt gemaakt kan je een gebruiker betrekken. Hierbij vraag je of die kan vertellen wat die in het storyboard ziet en of de stappen duidelijk zijn.
 2. Een andere optie is om voor jezelf te doorgronden of alle stappen die de dienst of het product voorziet logisch zijn. Door in detail na te denken over het verhaal ga je mogelijks op punten komen die nog onduidelijk zijn.
 3. Om jouw idee of concept te presenteren aan derden. Een storyboard kan helpen om mensen die nog onbekend zijn met jouw idee mee te krijgen in jouw verhaal. Je kan het storyboard gebruiken als leidraad gedurende een pitch of presentatie.

Naargelang jouw expertise, het doel dat je voor ogen hebt en tijd die je voorhanden hebt kan een storyboard verschillende vormen aannemen:

Image
Digitaal getekend of digitaal met foto’s. Het digitale format vergt al enige kennis van tekenprogramma’s of Photoshop dus richt zich eerder op ontwerpers met enige ervaring.
Image
Een storyboard kan ook in 2D gemaakt worden door tekeningen te maken of figuren uit te knippen en te plakken op een blad papier.
Image
3D-format is ook mogelijk door figuren uit te knippen en te plakken op karton. Hierbij heb je als extra voordeel dat je de figuren kan laten bewegen doorheen het scenario.

Wat moet er voorafgaand gebeuren vooraleer je een storyboard kan maken?

Een storyboard wordt door ontwerpers gebruikt als ze reeds een idee voor een product of dienst hebben. Er is dus een uitgebreid designproces aan vooraf gegaan: van ontdekken wat de noden van de gebruiker zijn, ideeën genereren tot het selecteren van 1 concept. Het is haast onmogelijk om uit het niets een storyboard op te bouwen omdat je een duidelijk zicht moet hebben van de functionaliteiten van jouw dienst of product en welke interacties deze mogelijk maken.

Aan de slag

Met onderstaand stappenplan en enkele handige tips en tricks willen we je graag op weg helpen om zelf te gaan experimenteren met demogelijkheden van een storyboard. Wat je allemaal nodig hebt om jouw papieren storyboard uit te werken kan je vinden in de materialenlijst. Tip: er zijn verschillende websites die gratis vectorafbeeldingen aanbieden waar je beroep op kan doen, zoals freepik en Freevector.

materialenlijst

 • Schaar
 • Blanco papier
 • Post-its
 • Stiften in verschillende kleuren
 • (Afgeprinte) Foto’s/iconen van mensen, attributen, transportmiddelen, gebouwen...
 • Lijm
 • Tape
 • Karton

Betrokkenen

 • Je kan een storyboard alleen maken of met meerdere personen. Een extra persoon om mee te sparren is aangeraden maar zeker niet altijd nodig.
 • In de fase na het opmaken van het storyboard is het aangeraden om een gebruiker te betrekken. Met deze persoon kan je testen en aanpassingen aan het verhaal maken.
 • Verder kan je ook nog andere actoren betrekken: het Design Team, klanten...

Tijdspanne

Reken ongeveer ± 1 uur om een storyboard te maken. Afhankelijk van hoe gedetailleerd je te werk wil gaan zal deze tijdspanne variëren.

Stappenplan

 1. Om van start te gaan is het van belang om 1 specifiek moment van interactie tussen de gebruiker en het product of de dienst te selecteren. Denk na over een moment gedurende deze interactie waar je nog onduidelijkheden ziet of je nog vragen hebt.
  Bijvoorbeeld: De levering na online bestelling van een product.
 2. Binnen het moment dat je geselecteerd hebt denk je nu na over een 5tal handelingen die bij dit specifiek moment horen. Schrijf deze stap per stap uit op post-its.
  Bijvoorbeeld: De gebruiker gaat online gaan kijken om het product te bestellen. De bestelling is geplaatst en de persoon wacht op de levering. De gebruiker krijgt updates over de status van de levering. De dag van levering is aangebroken en de leverancier komt bij de gebruiker aan huis.
 3. Definieer welke actoren en stakeholders betrokken zijn. Jouw gebruiker moet zeker aanwezig zijn in het verhaal. Bijvoorbeeld: De gebruiker, de hulp-chat op de website, de leverancier... Definieer welke touchpoints, transportmiddelen... betrokken zijn.
  Bijvoorbeeld: computer, betaalapp, fiets voor levering, deurbel...
 4. Kies welk format je gaat gebruiken voor jouw storyboard uit te werken: digitaal of op papier? 2D of 3D? Tekenen of knippen en plakken?
 5. Per stap die je hebt uitgeschreven breng je nu de actoren en touchpoints samen in jouw storyboard.
  Bijvoorbeeld: Als je op papier werkt ga je nu dus de figuren, transportmiddelen etc. uitknippen, plakken op karton en op de juiste plaats zetten in jouw scenario.
 6. Experimenteer en probeer verschillende vormen en opzetten uit totdat je het gevoel hebt dat jouw scenario op punt staat. Voeg details zoals pijlen, kernwoorden etc. toe om het nog duidelijker te maken.
 7. Nodig een gebruiker uit en vraag aan deze persoon om zonder verdere achtergrondinformatie uit te leggen wat hij/zij ziet op het storyboard. Vraag deze persoon om de verschillende stappen toe te lichten. Documenteer wat de gebruiker zegt door een opname te maken, foto’s te nemen of notities bij te houden.
 8. Op basis van de informatie die je uit de test verkregen hebt kan je jouw concept aanpassen.
 9. Als je het storyboard wil gebruiken voor een pitch of presentatie herwerk dan mogelijks de eerste versie naar een finale versie met extra oog voor netheid en professionaliteit.

Tips

 • Is het moeilijk om jouw verhaal direct visueel voor te stellen? Schrijf de stappen even uit om er zicht op te krijgen.
 • Geen printer in de buurt? Ga kijken in magazines of de krant om er figuren, omgevingselementen... uit te halen. Voor nog een stapje verder te gaan kan je ook overschakelen naar Lego.
 • Weinig tijd? Een storyboard moet geen kunstwerk zijn, het is vooral belangrijk dat je jouw idee op een visuele manier kan voorstellen om zo anderen te kunnen betrekken. Gebruik geschreven kernwoorden als je niet direct de juiste visuele voorstelling kan vinden.

Zo, met deze tips en tricks ben je nu klaar om zelf jouw verhaal te visualiseren!

Benieuwd hoe je tot dit punt in het designproces geraakt? Kriebelen jouw vingers om hieraan te beginnen maar heb je toch wat extra hulp nodig?
Geef ons dan zeker een seintje!