The Argonauts treden toe tot de Idea groep

JoostBusiness

Image

Joost, vanwaar komt de naam “The Argonauts”?

Joost: ‘The Argonauts’ verwijst naar het verhaal van Jason en de Argonauten uit de Griekse mythologie. Om zijn koningschap veilig te stellen, verzamelde Jason 49 Argonauten en ging hij met zijn schip de Argo op zoek naar het gulden vlies. Op hun tocht moesten ze nogal wat gevaren trotseren. Doordat ze alle talenten (politici, filosofen, wetenschappers, wiskundigen,…) aan boord hadden, zijn ze samen geslaagd in hun opdracht! Etymologisch staat een Argonaut voor een ‘avonturier met een missie’.

Welk parcours hebben jullie tot dusver afgelegd?

Joost: Toen we 5 jaar geleden aan onze tocht begonnen, wilden we vooral mensen van verschillende bedrijven, sectoren, disciplines en generaties verbinden om kennis te delen en te ‘co-creëren’. In totaal hebben we met verschillende bedrijven, middenveldorganisaties en universiteiten, een 20-tal missies in binnen- en buitenland georganiseerd rond innovatie en maatschappelijke thema’s. Zo gingen we rond innovatie in de meubelsector naar Milaan, rond retail en e-commerce naar China, rond health tech naar Silicon Valley, rond smart industry naar Nederland en Duitsland, rond voedingstechnologie naar Kopenhagen, enz.

Voor zo’n buitenlandse missies kwam de coronacrisis allicht heel ongelegen?

Joost: Inderdaad. Gelukkig hadden we ondertussen ook ingezet op het individueel ondersteunen van bedrijven en organisaties bij innovatie door middel van ‘design thinking’ en co-creatie. Zo inspireerden en begeleidden we medewerkers van zowel grote als kleinere bedrijven uit verschillende sectoren bij innovatietrajecten rond allerlei maatschappelijke thema’s en organiseerden we design sprints voor middenveldorganisaties.

Vanaf 2020 gingen we ons ook toeleggen op de publieke sector via een traject rond duurzaam ondernemen voor de Vlaamse overheid (‘Sustatool’) en een toekomstverkenning voor de FOD Sociale Zekerheid. Zo kwam ik in contact met Wim Van der Beken van Idea Consult. Het klikte en algauw gingen we samenwerken op verschillende projecten.

Bart, hoe passen The Argonauts binnen de Idea groep?

Bart: Klantgericht werken vertaalt zich in werken in partnerschap. De organisaties waar we voor werken, hebben doorgaans meer terreinkennis dan onze adviseurs. Het komt erop aan om expert- en terreinkennis samen te brengen in nieuwe en betere oplossingen en diensten. Cocreatie dus, wat het handelsmerk is van The Argonauts.
Image
Image

Bart, hoe passen The Argonauts binnen de Idea groep?

Bart: Klantgericht werken vertaalt zich in werken in partnerschap. De organisaties waar we voor werken, hebben doorgaans meer terreinkennis dan onze adviseurs. Het komt erop aan om expert- en terreinkennis samen te brengen in nieuwe en betere oplossingen en diensten. Cocreatie dus, wat het handelsmerk is van The Argonauts.

Leidt cocreatie dan ook tot betere oplossingen?

Bart: Wel, ik zie minstens twee belangrijke voordelen. Door participatie en cocreatie, creeër je draagvlak voor een oplossing. Uit ervaring weten we dat zo’n draagvlak even belangrijk is dan de oplossing zelf.

Daarnaast zorgt een actieve deelname van het bestuur ervoor, dat ze de volgende keer op eigen houtje tot innovatie komen. Besturen bouwen aan hun capaciteit en verhogen hun bestuurskracht.

Image
Image

Joost, welke achtergrond hebben de meeste Argonauten?

Joost: We zijn een jong team van gedreven product designers, veelal met een specialisatie in strategisch en service design. Co-creatie, gebruikersonderzoek, stakeholdermapping, customer journeys, service blueprints, business modeling … zijn voor ons dagelijkse kost. In al onze projecten zetten we de eindgebruiker centraal door middel van design thinking, ook bekend als de ‘double diamond’ methode. Persoonlijk noem ik design thinking wel eens ‘je boerenverstand op een gestructureerde manier inzetten’. En dat is waar onze mensen heel goed in zijn!

En is de samenwerking al op gang, Bart?

Bart: Ja, we zijn inmiddels goed op dreef. Voor de Vlaamse overheid werken we bv. persona’s en customer journeys uit rond levenslang leren. Voor enkele lokale overheden faciliteren we co-creatiesessies, toekomstlabs en burgerparticipatie. Zo hebben de Argonauts i.s.m. Mondea voor de gemeente Berlaar een Citizenlab burgerparticipatieplatform opgezet. En terwijl we spreken starten alweer andere gezamenlijke projecten op, zowel voor de overheid als in de private sector.
Image
Image

En is de samenwerking al op gang, Bart?

Bart: Ja, we zijn inmiddels goed op dreef. Voor de Vlaamse overheid werken we bv. persona’s en customer journeys uit rond levenslang leren. Voor enkele lokale overheden faciliteren we co-creatiesessies, toekomstlabs en burgerparticipatie. Zo hebben de Argonauts i.s.m. Mondea voor de gemeente Berlaar een Citizenlab burgerparticipatieplatform opgezet. En terwijl we spreken starten alweer andere gezamenlijke projecten op, zowel voor de overheid als in de private sector.
Image

Joost, naast The Argonauts zag ik dat jullie een zusterorganisatie “Junior Argonauts” hebben?

Joost: een mooi verhaal, inderdaad. Ongeveer gelijktijdig met The Argonauts richtten we de Junior Argonauts vzw op om ook de volgende generaties warm te maken voor innovatie en ondernemerschap. De Juniors organiseren tijdens de vakantieperiodes creatieve ondernemerskampen voor jongeren tussen 12 en 16 jaar rond verschillende topics: Robots en AI, mode, gaming en creatief ondernemen. De bedoeling van deze kampen is om jongeren zélf hun talenten te laten ontdekken door met innovatie aan de slag te gaan, ondersteund door professionele experten. Afgelopen zomer organiseerden we bijna 40 kampen, in samenwerking met steden en gemeenten over heel Vlaanderen.

Bart, wat verbindt The Argonauts en de Idea group?

Bart: We zijn beide zeer waardegedreven organisaties en delen een passie om maatschappelijke meerwaarde op lange termijn te realiseren.
We streven samen met onze klanten naar maximale impact, nieuwe en betere oplossingen voor uitdagingen in bedrijven, besturen en maatschappij.

Image
Image

Bart, wat verbindt The Argonauts en de Idea group?

Bart: We zijn beide zeer waardegedreven organisaties en delen een passie om maatschappelijke meerwaarde op lange termijn te realiseren.
We streven samen met onze klanten naar maximale impact, nieuwe en betere oplossingen voor uitdagingen in bedrijven, besturen en maatschappij.

Gaan The Argonauts volledig geïntegreerd worden in IDEA of blijven ze toch een beetje ‘apart’

Bart: The Argonauts zullen volwaardig deel uitmaken van de Idea Group maar behouden wel hun eigen identiteit als innovatiebureau, actief in zowel de private sector, het middenveld als bij de overheid.. Binnen de Idea Group dragen we ondernemerschap en samenwerking hoog in het vaandel om optimaal te kunnen inspelen op de vragen van onze klanten. Dat willen we zo houden!