Cases

Cases

Corporate

Government

Civil society

Equitone Living Lab

Featured image for “Equitone Living Lab”
Design sprint met Etex Group om tot een conceptuele plan van aanpak te komen van een living lab.

Nottebohm Medisch Centrum

Featured image for “Nottebohm Medisch Centrum”
Door middel van uitgebreide focusgroepen en co-creatiesessies werd een nieuwe visie en missie ontwikkeld om te blijven excelleren in preventieve gezondheidszorg binnen een snel veranderende markt.

HYLAS

Featured image for “HYLAS”
Hoe zet je optimaal in op elkaars sterktes in een samenwerkingsverband om de meest gewenste resultaten te bekomen?

Circular Ambassador Program

Featured image for “Circular Ambassador Program”
The Argonauts faciliteerde een matching en co-creatie workshop voor meer dan 300 deelnemers met 24 business cases, waardoor er diepgaande discussies konden plaatsvinden over diverse uitdagingen.

‘Client centricity’ Euroclear Bank

Featured image for “‘Client centricity’ Euroclear Bank”
Euroclear Bank richtte zich op het verbeteren van de klantenservice door het verkennen van nieuwe technologieën en het uitwisselen van beste praktijken voor een superieure klantenervaring.

Stad Antwerpen

Featured image for “Stad Antwerpen”
Aan de hand van 5 toekomstworkshops hebben we de uitdagingen gedefinieerd waar de Stad Antwerpen mee te maken heeft op vlak van maatschappelijke veiligheid. Op basis van die uitdagingen hebben we bepaald welke rol ze in de toekomst zouden kunnen spelen.

Departement Werk en sociale economie

Featured image for “Departement Werk en sociale economie”
Samen met ESF Vlaanderen en de Sociale Innovatiefabriek zijn we op zoek gegaan naar innovatieve oplossingen voor sociale problemen door te kiezen voor een systemische en holistische benadering.

Ravels

Featured image for “Ravels”
Dankzij burgerparticipatie hebben inwoners van hun eigen straten in co-creatie bijgedragen bij de plannen voor de heraanleg van verschillende wegen in Ravels.

Deerlijk

Featured image for “Deerlijk”
Ontdek hoe wij met Deerlijk samenwerkte voor het bouwen van een nieuw dienstverleningsconcept ‘gemeentehuis van de toekomst’.

Gemeente Berlaar

Featured image for “Gemeente Berlaar”
Hoe kunnen we als lokaal bestuur van Berlaar een nieuw dienstverleningsconcept uit bouwen, dat gekoppeld word aan de bouw van een nieuw administratief centrum?

IMEC

Featured image for “IMEC”
De communicatie-, participatie- en co-creatieactiviteiten van het “Smart Port 2030”-project vergemakkelijken.

Gumption

Featured image for “Gumption”
Faciliteren van co-creatie tussen 20 ‘Gumption-pioniers’ uit verschillende bedrijven om hen samen ideeën te laten ontwikkelen rond 3 uitdagingen.

VDAB

Featured image for “VDAB”
Het ontwikkelen van customer journeys en service blueprints voor werk naar werktransitie in samenwerking met de medewerker, om zo de gebruikerservaring te optimaliseren.

Etex

Featured image for “Etex”
Faciliteren van een ontwerpexpeditie voor 50 teamgenoten uit verschillende disciplines over de hele wereld, om met nieuwe ideeën voor innovatieve producten en diensten te komen.

Vlaamse overheid

Featured image for “Vlaamse overheid”
Het ministerie van WSE heeft The Argonauts, in samenwerking met Idea Consult, gevraagd customer journeys te ontwikkelen rond de leerintenties van burgers.

Bank van Breda | Onderzoek duurzaamheidsnoden

Featured image for “Bank van Breda | Onderzoek duurzaamheidsnoden”
Hoe kan een financiële sector klanten ondersteunen in duurzaam en circulair ondernemen?

Bank van Breda | Design Sprint

Featured image for “Bank van Breda | Design Sprint”
Hoe kan je samen met 50 leidinggevenden nieuwe dienstverleningen ontwikkelen die betrokkenen echt centraal zetten?

Travi

Featured image for “Travi”
Hoe kunnen uitzendkantoren de 50-plussers nog beter bereiken en helpen in hun zoektocht naar werk.

Gemeente Berlaar

Featured image for “Gemeente Berlaar”
Ontdek hoe de gemeente Berlaar burgers actief betrok bij de heraanleg van de Markt in Berlaar.

Gemeente Wetteren

Featured image for “Gemeente Wetteren”
Hoe ontwikkel je samen met burgers een gedragen centrumvisie voor jouw gemeente?

The Beacon

Featured image for “The Beacon”
The Argonauts ondersteunde The Beacon met design thinking en co-creatie om een nieuwe strategie en waarde proposities te ontwikkelen.

Euroclear

Featured image for “Euroclear”
Euroclear lanceerde een traject rond het “Nieuwe Werken” (HNW), waarbinnen 6 “squads” van 10 tot 12 medewerkers samenwerken rond verschillende thema’s.

MVO Vlaanderen

Featured image for “MVO Vlaanderen”
Ondernemingen vinden niet altijd de tijd en de middelen om aan duurzaamheid te werken. De Sustatool leidt ondernemers door de duurzame mogelijkheden.

Luminus

Featured image for “Luminus”
Hoe betrek je het voltallig personeel om rond 1 uitdagingen samen tot ideeën te komen voor een nieuwe diensten en/of start-ups, die binnen of buiten Luminus zullen geïncubeerd worden.

A-kwadraat

Featured image for “A-kwadraat”
Hoe kan A-kwadraat ‘proactieve ontzorging’ bieden? The Argonauts faciliteerde een co-creatie traject met AZ Turnhout om nieuwe diensten te ontwikkelen die dit te bereiken.

Vlaanderen circulair

Featured image for “Vlaanderen circulair”
15 deelnemers van over de hele wereld kregen de opdracht om met doeltreffende oplossingen te komen om onze groeiende berg elektronisch afval te verminderen en/of te voorkomen.

Ontdek wat onze klanten zeggen

Lees de ervaring en mening van andere argonauten


Stefaan D'Hauwers
Stefaan D'Hauwers
Ik volgde de opleiding Service Design thinking van the Argonauts. Heel tevreden hierover. Duidelijk lesmateriaal, goede lesgevers en doelgerichte werkvormen. Zo doorloop je onder hun begeleiding het volledige denkproces van design thinking.
Eline D'Huyvetter
Eline D'Huyvetter
Vanuit Maatschappelijke Veiligheid (Stad Antwerpen) hebben wij samen met The Argonauts een intensief traject doorlopen. We konden ons voor de begeleiding bij ons strategisch toekomsttraject geen betere samenwerkingspartner wensen. De collega's van dit innovatiekantoor kennen geen grenzen wat toewijding, enthousiasme en professionaliteit betreft. Men toonde zich meer dan eens flexibel om last minute bij te sturen, waarbij ze ons steeds verrasten met hun expertise. Wij apprecieerden ook heel erg de warme en informele afronding van dit traject. Hopelijk kruisen onze wegen nog een keertje!
Bart Braem
Bart Braem
In our collaboration with The Argonauts, they facilitated numerous co-creation sessions, workshops, and matchmaking endeavors, all tailored for the innovation-driven COOCK Smart Port 2025 project. What truly distinguishes The Argonauts is their aptitude for curating unparalleled experiences, enriched by their deep insights and genuine enthusiasm. They connected us with the right organizations, leading to several fruitful sessions. The Argonauts is a highly recommended partner for any business looking to elevate its innovative potential.
Manuel Paolillo
Manuel Paolillo
Tijdens onze samenwerking hebben The Argonauts ons team gesensibiliseerd voor een prospectieve benadering, resulterend in vier diepgaande toekomstscenario's voor de Sociale Zekerheid. De communicatie was helder en de expertise van The Argonauts was van onschatbare waarde. De samenwerking was constructief en professioneel. De communicatie met The Argonauts was duidelijk, en jullie team toonde flexibiliteit en begrip voor onze behoeften en vragen.
Bie de keulenaer
Bie de keulenaer
The Argonauts hebben de Sustatool in de webomgeving waarin hij reeds gebouwd was door een andere dienstverlener, via design thinking en het gebruik van handige tutorials toch gebruiksvriendelijker gemaakt. Het was een fijne samenwerking waarbij ze naast het technische luik ook inhoudelijk de koppeling maakten.
Patrick Van den Borne
Patrick Van den Borne
Door samen met de specialisten van argonauts ons participatietraject rond rioleringswerken uit te werken krijg je een open communicatie los van politieke inmenging waar iedere burger vrij zijn mening kwijt kan. In een mooie samenvatting krijg je als bestuur mooie output waar je de grootst gemene deler krijgt voorgeschoteld. Zeker voor herhaling vatbaar.
Stefan Van Doorslaer
Stefan Van Doorslaer
Tijdens de COVID periode hadden we onze 3 jaarlijkse review van onze lange termijn strategie gepland. Aangezien de deelnemers fysiek verspreid zitten over de hele wereld, was dit deze keer enkel mogelijk online. Dankzij The Argonauts hebben we dit succesvol kunnen doen, en niet enkel vanwege de tools die ze hiervoor gebruikt hebben, maar ook de competentie om onze ideeën te kanaliseren, verduidelijken en concretiseren. De begeleiding tezamen met de tools hebben ons instaat gesteld deze online editie te laten verlopen alsof we in dezelfde ruimte zaten. Stefan Van Doorslaer / CEO Ahlers
liene de bie
liene de bie
Fijne samenwerking ihkv een oefening met gebruik van design thinking.
Hans Gevers
Hans Gevers
The Argonauts begeleidden ons in een traject om samenwerking tussen de provinciale maatwerkbedrijven te concretiseren, een missie en doelstellingen te bepalen. De samenwerking verliep erg vlot met duidelijke communicatie en de werksessies werden prima voorbereid en begeleid in een aangename sfeer en omgeving. Het resultaat was een concrete aanzet om tot samenwerking te komen, waardoor dankzij de begeleiding van The Argonauts onze doelstelling geslaagd was.
Robin Pauwels
Robin Pauwels
The Argonauts is voor ons een zeer belangrijke partner om onze klanten te helpen met hun design thinking journey. De medewerkers van The Argonauts zijn niet alleen zeer competent en helpen je om uit je comfort zone te treden, maar zijn ook gewoonweg super leuke mensen. De sterkte van deze organisatie ligt voornamelijk in de positiviteit die ze uitstralen en in de mate dat ze je uitdagen om kritisch en breder te gaan nadenken over je problematieken/noden. Uit onze samenwerkingen heb ik vooral opgestoken dat dit soort bedrijven cruciaal zijn in het proces om een nieuwe dienst of product op de markt te brengen. Ze brengen je terug naar de core van je organisatie en helpen je om kritisch na te denken over je doelgroep en vooral, je why.